Werk altijd met een gerust hart in een Deskalot

Deskalot wilt er voor zorgen dat iedereen op het platform, zowel huurder als verhuurder, altijd met een gerust hart kan gaan werken of een Deskalotee mag ontvangen in hun werkplek.

Iedereen die zowel verhuurt als boekt op het Deskalot platform, is dan ook automatisch verzekerd via Deskalot.

Veelgestelde vragen

 • Wie is verzekerd bij een boeking via Deskalot?

  Bij iedere boeking die via het Deskalot platform gebeurt, zijn zowel de huurder als de verhuurder verzekerd.

 • Wat zijn de uitzonderingen die gelden voor de verzekering van Deskalot?

  De uitzonderingen die gelden zijn:

  > De schade die komt door andere activiteiten dan het gebruiken van de Deskalot als kantoorruimte, vergaderruimte en/of het bureau (flex desk) voor intellectuele activiteiten, bijvoorbeeld:

  – Schade die louter gevolg is van het gebruik van de diensten van het Deskalot platform, zoals het adverteren, het reserveren of het beoordelen van de werkplek, of de betaling van de huur of de service kosten

  – Schade die voortvloeit uit overnachting, bewoning, handel, opslag of industriële activiteiten

  > De schade door het gebruik van informatica, o.a. schade die het gevolg is van:

  – Een onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van een elektronisch systeem of programma

  – Verspreiding van een computervirus

  – Het verlies, de aantasting, de onbruikbaarheid, de onbeschikbaarheid van IT systemen, netwerken of van elektronische data

  – Onvoldoende beveiliging van data

  > De schade die komt van het niet of gedeeltelijke niet uitvoeren van de huurovereenkomst, o.a. het niet opdagen na een reservatie van de werkplek of het annuleren van een reservatie

  > De schade die het gevolg is van het laattijdig reserveren van de werkplek

  > De schade als gevolg van een inbreuk op de privacy regelgeving

  > Bijzondere contractuele verbintenissen aangegaan door een verzekerde die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals die voortvloeit uit de wettelijke teksten verzwaren

  > Waarborgen, uitvoeringstermijnen, boetebedingen, annuleringskosten

  > De schade veroorzaakt door personen of dieren die door de host niet toegelaten waren op de werkplek

  > Onstoffelijke schade die niet het gevolg is van een gedekte lichamelijke of materiële schade

 • Ik ben verhuurder: wat moet ik doen als er iets gebeurt in mijn Deskalot locatie?

  Een ongelukje is snel gebeurd. Blijf vooral rustig en documenteer en neem foto’s van wat er gebeurd is. Neem vervolgens contact met ons op via info@deskalot.com en wij zullen je zo spoedig mogelijk verder helpen.

   

 • Ik ben huurder: wat moet ik doen als er iets gebeurt in de Deskalot waar ik aan het werken ben?

  Een ongelukje is snel gebeurd. Blijf vooral rustig en documenteer en neem foto’s van wat er gebeurd is. Neem vervolgens contact met ons op via info@deskalot.com en wij zullen je zo spoedig mogelijk verder helpen.

 • Mag ik zomaar iemand meenemen naar een Deskalot ruimte die ik heb geboekt?

  Dat hangt er van af of de verhuurder van de Deskalot dit toelaat. Indien dit toegelaten is (bijvoorbeeld voor vergaderruimtes), dan zijn de bijkomende personen ook gedekt door de verzekering van Deskalot.

 • Tot welke bedragen dekt de verzekering van Deskalot?

  De waarborg wordt verleend, per schadegeval, tot beloop van 2.500.000 EUR zonder meer te bedragen dan 750.000 EUR voor de stoffelijke schade en de immateriële gevolgschade tezamen.

 • Hoeveel bedraagt de franchise?

  Er is geen franchise bij lichamelijke schade. Voor de andere gedekte schade blijft per schadegeval een franchise van €250,- ten laste van de verzekerde.