News

Wat maakt van een kantoor, een kantoor?

Het bedrijf en de locatie zijn sinds jaar en dag diep verweven in de algemene cultuur van het bedrijfsleven, en dat geldt voor zowel werknemers als werkgevers.

Het bedrijf en de locatie zijn sinds jaar en dag diep verweven in de algemene cultuur van het bedrijfsleven, en dat geldt voor zowel werknemers als werkgevers.

Kantoorgebouwen worden al sinds het begin van het bedrijfsleven gebruikt om pronkende uitspraken te doen. Het Chrysler Building in New York, het HSBC-gebouw in Hongkong, het CCTV-hoofdkwartier in Peking, Apple Park… De lijst aan gebouwen is lang.

Zelfs op minder gedenkwaardige adressen zijn onze verbanden met werk meestal geworteld in een gevoel van een vaste plaats. Mensen zeggen vaak: “Ik werk in dat bekende gebouw” in plaats van “Ik werk voor dat bedrijf”.

Je kunt meestal veel over een organisatie te weten komen door in de receptie te zitten. Er wordt vaak omschreven hoe de werkomgeving de creativiteit bevordert vanuit zowel praktisch als emotioneel oogpunt. Het onderstreept de rol van de fysieke omgeving in het succesvol en onderscheidend maken van bedrijven op de lange termijn, wat logisch is aangezien deze omgeving vaak de grootste kost van een bedrijf is, op werknemers na.

Maar wat als er geen vaste werkplaats is? Dit jaar zijn we wereldwijd gedwongen geweest onze vertrouwde werkomgevingen achter te laten. Die belangrijke bijdragen aan de identiteit en het succes van de onderneming zijn in feite van de ene dag op de andere in de steek gelaten, en komen misschien nooit meer op hetzelfde niveau terug.

Wat onderscheidt een bedrijf?

Bedrijven zijn ook merken. Zonder enig onderscheidend vermogen zijn het gewoon consumptiegoederen. Maar veel mensen hebben de laatste tijd gemerkt dat hun bedrijf nog steeds hetzelfde bedrijf is, zelfs als de werkomgeving buiten beschouwing wordt gelaten. Veel van die identiteit komt natuurlijk van de werknemers, gewoonlijk de grootste kost. Maar mensen komen en gaan, zelfs de bedrijfsleiders. De producten en diensten van de onderneming maken deel uit van haar identiteit, en ook die komen en gaan.

Het grootste onderdeel van de identiteit van een bedrijf moet komen uit zijn visie/missie/doelstelling. De meeste bedrijven hebben in elk geval één van deze, sommige alle drie. In theorie zouden het duurzame, duidelijke richtlijnen moeten zijn die helpen vast te leggen waar het in een bedrijf om draait. Maar kunt u zich die van uw bedrijf herinneren? Resoneert het met u en spreekt het tot uw verbeelding?

Het antwoord is vaak nee. Dat is niet buitengewoon. Waar het echt om gaat bij de missie of visie is of er onderscheidend gedrag bij hoort, en daar wordt vaak minder aandacht aan besteed.

De sterkte van menselijke gedrag

Een bedrijf die een sterke identiteit heeft, vertoont vaak menselijk gedrag. Het wordt niet beschreven of gezegd, maar ze zijn wel bij iedereen gekend en worden toegepast. Ze komen vaak overeen met waar het bedrijf doet en de missie. Dat is wat bedrijven onderscheid. Want principes en gedragingen die voor het ene bedrijf werken, werken misschien niet voor een ander.

Het ene bedrijf hecht veel waarde een precisie en snelheid. Vergaderingen zijn daar niet alleen maar voor discussies, maar ook meteen om besluiten te maken zodat er snel gehandeld kan worden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat iedereen zeer voorbereid naar vergaderingen komt. Snelheid is hier zowel een overtuiging als een gedrag.

Bij een andere bedrijf kan dan weer de regel zijn dat elke stem wordt uitgehoord. Dit is een ongeschreven principe dat ervoor zorgt dat vergaderingen langer duren en meer discussies zijn. Dit is een volledig andere manier van werken, maar kan evengoed leiden tot een goed resultaat.

Beide voorbeelden zijn bedrijven waarbij bepaald gedrag en principes maken tot wat het bedrijf is en waar het voor staat. Dit gedrag vormt de kern van het bedrijf en is dus niet het gebouw of omgeving.

Deze soorten van cultuur werken het best als ze deel uitmaken van het bedrijf. Niet wanneer ze opgelegd worden vanuit het management. De tijd waarin we ons nu bevinden moeten bedrijven proberen dit ook virtueel toe te passen.

Wat het effect gaat zijn van “op afstand“ werken, weten we nog niet. Maar als de werkplek plotseling helemaal geen plek meer is, zal dat zeker een impact hebben.

Leer nieuwe dingen

Schrijf je in op onze newsletter en ontvang gratis tips & tricks over flexibele werkplekken.